Bảo bối, em đang quyến rũ anh! – Chương 14


Chương 14:: Đùa giỡn cùng bị đùa giỡn

Editor: Mạc Lam Như

http://yupjcbjbj89.wordpress.com Đọc tiếp

Xấu nữ cũng khuynh thành – Chương 96


Chương 96 Nguy cơ tứ phía (1)

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/

Đọc tiếp

Xấu nữ cũng khuynh thành – Chương 95


Chương 95: Bị tập kích (2)

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/ Đọc tiếp

Đặc công cuồng phi – Chương 148


Chương 148: Sinh thần của Thái tử (6)

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/ Đọc tiếp

Đường kết hôn không tình yêu – Chương 36


Chương 36

Converter: Mây Trắng

Editor: Ý Như

http://yupjcbjbj89.wordpress.com

Đọc tiếp

Đế vương mê – Chương 182


Chương 182: Đêm nay, không người nào ngủ.

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/ Đọc tiếp

Đế vương mê – Chương 181


Chương 181: Triền miên, mê ly tình

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/

Đọc tiếp

Đặc công cuồng phi – Chương 147


Chương 147: Sinh thần của Thái tử (5)

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/

Đọc tiếp

[Hiện đại] Gả cho cực phẩm thái tử – Tử Tô Lạc Quỳ


Gả cho cực phẩm thái tử

Tác giả: Tử Tô Lạc Quỳ

Thể loại: hiện đại, ngôn tình, võng du, HE

Converter: Mây Mỹ Miều

Editor: Han

Nguồn: http://yupjcbjbj89.wordpress.com/

Đọc tiếp

Xấu nữ cũng khuynh thành – Chương 94


Chương 94: Bị tập kích (1)

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/

Đọc tiếp

Xấu nữ cũng khuynh thành – Chương 93


Chương 93: Làm một giao dịch, như thế nào? (2)

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/

Đọc tiếp

Đế vương mê – Chương 180


Chương 180: Đứa ngốc, Duệ Vương phi chỉ có thể là nàng!

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/

Đọc tiếp

Đế vương mê – Chương 179


Chương 179: Mang thai, một chút sóng gió.

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/ Đọc tiếp

Đặc công cuồng phi – Chương 146


Chương 146 : Sinh thần của Thái tử (4)

Editor: Ella Mac

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/ Đọc tiếp

Ở nơi hoa đào nở loạn – Chương 5


Chương 5 – Lúc nào thì duyên phận tới?

Editor: Diễm Diễm

http://yupjcbjbj89.wordpress.com

Đọc tiếp

%d bloggers like this: